Glenn C. Phillips - PGA Golf Instructor
                                     Parker Phillips
             Sherwood HS 2011
             Freshman - 14 yrs


                                                            
                                   Glenn and Parker 10/2011
                              Little Bennett Golf Course Pro Am


           Glenn Phillips 11/2010


                                                         Phillips Family 2014
                        Mr. and Mrs. Glenn and Sabrina Phillips 
                                   with their son Parker.
                        
                


             Parker Phillips 
           Sherwood H.S. 2014
               Senior - 17yrs


                                                                                                                                                     Woodmore C.C.  2013
                                                                                
                                                                                                            

                                                                                                  West Palm Beach
            PGA National 2009


Website Builder provided by  Vistaprint